Over

Kennisnetwerk Milieu (KNM) is de alumnivereniging voor Wageningse milieustudenten en mensen die werkzaam zijn in de milieusector en een band met Wageningen hebben.

Kennisnetwerk Milieu

In 1991 is KNM opgericht als alumnivereniging van Aktief Slib, de studenten vereniging van Milieuwetenschappen in Wageningen: Studie kring Milieu. Dit is gebeurd tijdens het 25-jarig bestaan van Aktief slip. Sinds 1 mei 2011 heet de studiekring Milieu Kennisnetwerk Milieu (KNM). Het logo staat voor de elementen water, lucht en bodem – de drie pijlers van onze natuurlijke leefomgeving. Tevens geeft het logo het verbindende element aan tussen deze drie milieucompartimenten.

De KMN heeft gefunctioneerd onder de paraplu van KLV, het Wageningen Alumni Network. Deze vereniging is opgericht in 1886 en bood een netwerk voor Wageningse afgestudeerden en voor andere professionals met een affiniteit voor Wageningen.  Op 22 september 2020 is de KLV opgeheven en nu functioneert het KNM als zelfstandige vereniging. De vereniging wil een platform zijn voor mensen, die in de milieuwetenschappelijke hoek werken of beleidsmatig bij het milieuveld betrokken zijn.

Hiervoor worden er jaarlijks een aantal lezingen of discussie middagen georganiseerd en excursies naar voor milieukundigen in de brede zins des woord interessante plekken.

De actieve kern van het KNM bestaat uit het bestuur en een activiteitencommissie, waarvan de bestuursleden ook deel uitmaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, die zich onder even voorstellen:

Voorzitter

Caroline Moermond

I studied Environmental Sciences at Wageningen University with water quality management as a specialization. After my MSc, I worked at the department of Aquatic Ecology and Water Quality Management, after which I started my PhD at the same department. I defended my thesis on modelling and measuring bioaccumulation in 2007. From 2006 until now I’ve been working at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), first as an environmental risk assessor and now as a senior policy advisor. I mainly work on pharmaceuticals and other water contaminants, both in the regulatory field (guidance development for marketing authorisation, dossier checks) as for the ministry of Infrastructure and Water Management as advisor on the Dutch chain approach on medicinal residues out of water. Besides this, I’m the Dutch representative in a working group at the European Medicines Agency and another group which resides under the Pharmaceutical Committee (Brussels). Since September 2020, I’m Work Package leader of the PREMIER project, a large consortium that works on several issues regarding pharmaceuticals in the environment.

Johan Feenstra

I started my study molecular sciences at Wageningen University (WU) in 1975. During my study I was a student member of the education committee molecular sciences, the WU faculty council and the WU faculty board, striving for better interactions between the study programmes and societal problems. I was appointed as policy staff member on higher education and research at WU in 1981 and therefore I didn’t complete my study. I am one of the initiators of the WIMEK Graduate School (Wageningen Institute for Environment and Climate Research), which was founded in 1993 to coordinate the research activities and PhD education of the Wageningen University chair groups involved in this research field. WIMEK actively participates in the Dutch inter-university network of environmental research groups: the Research School of the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Currently, I am still the executive secretary of the WIMEK Graduate School and policy advisor of the SENSE Research School.

Secretaris

Penningmeester

Sandra Lenders

Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd aan de Wageningen Universiteit met specialisatie waterkwaliteitsmanagement/aquatische ecologie en daarnaast ook planologie.

Na mijn afstuderen heb ik op verschillende plekken – gemeente Leidschendam, zuiveringsschap en nadien waterschap Rivierenland, Oranjewoud/Antea en nu de provincie Flevoland – gewerkt. Hierbij heb ik altijd op het raakvlak van water, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende belangen gewerkt (in zowel landelijk als stedelijk gebied). Mijn carrière is niet te vangen in één rol, van generalist tot specialist en van beleid & visievorming tot uitvoering, vanuit de functie van opdrachtnemer of juist als opdrachtgever. Sinds 2015 werk ik bij de provincie Flevoland als beleidsmedewerker op de vakgebieden water, bodem en landbouw. Naast wateronderwerpen besteed ik tegenwoordig een groot deel van mijn tijd aan het Actieplan Bodem en Water (mede als onderdeel van de programma’s Landbouw Meerdere Smaken, Duurzaam Gebruik Ondergrond en provinciale waterprogramma). Binnen het Actieplan schakel ik tussen onder meer provinciale bestuurders en Flevolandse agrariërs die deelnemen aan projecten als Zicht op de Bodemstructuur, Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit en Groene draad van het Klimaat. Een duurzame voedselvoorziening, goede bodem- en waterkwaliteit en kringlooplandbouw vormen actuele thema’s binnen mijn werkpakket bij de provincie.

Er is een bestuurscommisie ‘Activiteiten’ met de volgende leden:

Arja Span

Ik heb Milieuhygiëne gestuurd aan wat toen de Landbouw Hogeschool te Wageningen heette. Nu natuurlijk de Wageningen University en Research.  Ik deed de specialisatie waterkwaliteit, nadat we eerste jaren ook kennis opdeden van bodem en lucht. Ik heb daar nog veel plezier van.  Gedurende mijn studie heb ik gestudeerd in Venezuela aan de universiteit van Merida, In Brussel Biochemie aan de universtiet van Leuven in Brussel en bij de Freshwater Biological Associatien in Windermere. Dit laatste onderzoek heeft zelfs en Nature artikel opgeleverd. Na mijn studie heb ik verschillende werkzaamheden gehad. Eerst heb ik toxicologisch onderzoek gedaan aan de universiteit zelf. Daarna heb ik twee keer bij een bedrijf gewerkt (Akzo Nobel en toen Melkunie, nu Campina). Om uiteindelijk bij de overheid te gaan werken, eerst als hoofd Reiniging bij de gemeente Almere en daarna bij de provincie Noord-Brabant eerst als hoofd van de afdeling water. In die functie ook veel samengewerkt met onze zuiderburen en ben ik betrokken geweest bij een Intereg project met Duitsland. Daarna als projectleider klimaatverandering, biodiversiteit en op het laatst in het bestuurlijk gremium van de B5, de Brabantse “grote” steden en de provincie bezig geweest met de nul op de meter woningen. Ik heb 2 jaar in het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe gezeten voor het AWP (Algemene Waterschapspartij). Op dit moment heb ik meerdere bestuursfuncties in het sociale domein.

Jantsje van Loon-Steensma

Jantsje van Loon-Steensma is an assistant professor at the Water Systems and Global Change group of Wageningen University. She has a background in environmental sciences, water quality and aquatic ecology. Her research focusses on the implementation of innovative green adaptation measures and on the co-benefits and trade-offs of integrating nature and landscape values with flood protection and its implications for management. Next to in-depth study of the value of restored and created ecosystems for nature, landscape, recreation and other services, she is especially interested in the long-term flood-risk reduction performance of such nature based measures in a changing environment and their impact on the environment. Which natural processes are allowed or could be stimulated to enhance in view of flood protection? She coordinated several major climate research programmes and was project leader and researcher in several studies for the Delta Programme on innovative and green adaptation measures.