Media

Hieronder vind je een verzameling van eerdere activiteiten, een fotogallerij, jaarverslagen, nieuwsbrieven en  andere documentatie uit de afgelopen jaren.

Symposium Nature Based Solutions – 2023
Symposium Milieucriminaliteit – 2022
ALV – 2022
Excursie Binnenveldse Hooilanden – 2021
Overige foto’s

Hieronder vindt u een overzicht van (aankondigingen voor) activiteiten, georganiseerd door KNM in het verleden.

2023 - Symposium Nature Based Solutions

Bekijk document

2022 - Symposium Environmental Crime

Bekijk document

2019 - Excursie Marker Wadden

Bekijk document

2019 - Symposium Nederland na(ar) 2100

Bekijk document

2019 - Workshop Citizen Science

Bekijk document

2018 - Symposium delta-aanpak waterkwaliteit

Bekijk document

2018 - Symposium Circulaire Economie

Bekijk document

2017 - Reunie KNM en Aktief Slip

Bekijk document

2016 - Excursie C2C bedrijventerrein

Bekijk document

2016 - Safe Operating Space

Bekijk document

2015 - Symposium Geneesmiddelen in het milieu

Bekijk document

2015 - Seminar Ecosysteemdiensten

Bekijk document

2015 - Excursie Lent

Bekijk document

2014 - Mini-symposium Energie-transitie

Bekijk document

2014 - Horizon2020

Bekijk document

2014 - Symposium

Bekijk document

2013 - Activiteiten september en oktober

Bekijk document

2013 - Buzzing toxicity

Bekijk document

2012 - Excursie en symposium Duurzaam Bouwen

Bekijk document

2011 - Plastics mini symposium

Bekijk document

2011 - Excursie KWR

Bekijk document

2011 - Symposium Communicatie en Klimaat

Bekijk document

Hieronder vindt u een overzicht van alle jaarverslagen van Kennisnetwerk Milieu. Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van de jaarverslagen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2017

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2016

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2015

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2014

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2013

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2012

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2011

Bekijk jaarverslag

Jaarverslag 2010

Bekijk jaarverslag

Hieronder vindt u een overzicht van alle nieuwsbrieven van Kennisnetwerk Milieu. Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van de nieuwsbrieven, neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief januari 2010

Lees nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2009

Lees nieuwsbrief

Presentaties symposium Lucht- en waterverontreiniging: het omwonenden perspectief

Verspreiding van en blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen - Maarten Krol

Bekijk de presentatie

PFAS in Nederland - van bron tot burger - Chiel Jonker

Bekijk de presentatie

De rol van de milieuconsultant bij problemen met luchtkwaliteit - Frans de Bree

Bekijk de presentatie

Bewonersacties in drenthe tegen luchtverontreiniging met pesticiden - Jelmer Buijs

Bekijk de presentatie

Presentaties symposium De Kaderrichtlijn Water 2023

Microverontreinigingen in de KRW - Leonard Osté

Bekijk de presentatie

Mestbeleid en Waterkwaliteit - Laura Moria

Bekijk de presentatie

Waarom we de Kaderrichtlijn Water wel gaan halen - Diederik van der Molen

Bekijk de presentatie

Presentaties symposium Nature Based Solutions 2023

Van Paradox tot Panacee - Danielle Davelaar

Bekijk de presentatie

Good(s) 4 All - Jantsje van Loon - Steensma

Bekijk de presentatie

De toekomst van Nature-based Solutions in het rivierengebied - Marieke de Lange

Bekijk de presentatie

De Renkumse Beekdalen - Matthieu Pinkers

Bekijk de presentatie

Presentaties  symposium Milieucriminaliteit 2022 

What is Environmental Crime? - Rudie Neve

Bekijk de presentatie

About Accountability - Bram van Diggele

Bekijk de presentatie

The Judiciary - Roos van den Munckhof

Bekijk de presentatie

The role of government in the environmental landscape - Ingeborg Koopmans

Bekijk de presentatie

The Special Intelligence and Investigation Service (ILT-IOD) and Environmental crime - Edwin Lakerveld

Bekijk de presentatie