Symposium

Symposium delta-plan waterkwaliteit

Practical information

  • 8 juni 2018
  • 12:30 - 18:00
  •  Gaia gebouw, Wageningen UR

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, maar nog onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Daarom hebben overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten besloten tot de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Omdat deze aanpak vorm begint te krijgen en de bijbehorende kennisimpuls steeds verder ingevuld wordt, organiseert het Kennisnetwerk milieu een symposium over de delta-aanpak.

Tijdens het symposium willen we de geïnteresseerden uit de waterwereld, de academische wereld en anderen een overzicht geven van de delta-aanpak, de drie centrale thema’s en de kennisbehoefte. Er zijn postersessies, waar de opzet en doelstellingen uit de onderzoeksprojecten van de kennisimpuls worden gepresenteerd. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin deelnemers uit de academische wereld hun visie geven.

Register

 

 

Yes, I want to register for this event

Please fill in the information below to register.


Oops! We could not locate your form.