symposium Delta-plan Waterkwaliteit

8 juni 2018, 12:30 - 18:00 uur, GAIA gebouw Wageningen UR

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, maar nog onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Daarom hebben overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten besloten tot de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Omdat deze aanpak vorm begint te krijgen en de bijbehorende kennisimpuls steeds verder ingevuld wordt, organiseert het Kennisnetwerk milieu een symposium over de delta-aanpak.

Tijdens het symposium willen we de geïnteresseerden uit de waterwereld, de academische wereld en anderen een overzicht geven van de delta-aanpak, de drie centrale thema's en de kennisbehoefte. Er zijn postersessies, waar de opzet en doelstellingen uit de onderzoeksprojecten van de kennisimpuls worden gepresenteerd. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin deelnemers uit de academische wereld hun visie geven.

Programma
Dagvoorzitter: Caroline Moermond Kennisnetwerk Milieu, RIVM

12:30   Inloop met lunch & eerste posterronde
13.15   Welkom namens WUR                                      Bram de Vos Wageningen UR
13.20   Delta-aanpak Waterkwaliteit                              Egon Ariens ministerie IenW
13:40   Kennisvragen                                                     Jeannette Plokker Rijkswaterstaat
14.00   Kennisimpuls                                                     Jappe Beekman RIVM
14.20   Discussie
14.30   Koffie & tweede posterronde
15.15   Thema Medicijnresten                                       Marc de Rooy ministerie IenW
15:30   Medicijnresten-pilot Bennekom                         Frans de Bles WS Vallei en Veluwe
15.45   Thema Gewasbeschermingsmiddelen             Jasperien de Weert Deltares
16:00   Thema Nutriënten                                              Hans Aalderink Deltares
16.15   Paneldiscussie: Wat is de rol van universiteiten ?
17.00   Borrel (tot 18.00 uur)

Panelleden:
Annemarie van Wezel KWR & UU
Jan Hendriks Radboud Universiteit
Lisette Senerpont Domis NIOO
Paul van den Brink WUR

Kosten

Studenten gratis, leden KNM: €10, overigen €20. Overmaken op NL05INGB0004074415, tnv Studiekring Milieu 

Registratie graag uiterlijk 1 juni 2018 via dit webformulier

vorige activiteiten

9 maart 2018: Symposium Vierkant achter de circulaire economie

1 december 2017: Symposium Besluiten onder invloed van klimaatverandering, onderdeel van KLV conferentie

3 November 2017: Excursion to Omrin, a high-tech waste separation unit

25 maart 2017: Reunie voor alle milieustudenten ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu en 50 jaar Aktief Slip

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities