Excursion to omrin - 3 november 2017

On Friday afternoon 3 November, we organize an excursion to a high-tech waste separation unit: OMRIN

omrin

Omrin is a leading company in the collection, recovering and recycling of raw materials from waste streams. Source separation is used for glass, paper, organic waste and textiles, but plastics are separated in a high-tech separation unit from the rest waste stream.

Excursion programme
•    15:00: Arrivals and welcome
•    15:15: General presentation on the OMRIN activities (English)
•    16:00: Hand out of mouth caps and helmets, visit of the waste separation unit
•    16:45: Questions and discussion
•    17:00: Departure

Costs
The excursion is free, only travel costs, but registration is mandatory

Registration deadline 25 October 2017
Please register by sending an email to Johan.Feenstra1@gmail.com with your name and travel preference: train (& OV-bicycle or car shuttle service), own car (how many people can you give a lift?) or lifting with another car from  …

Address
Ecopark OMRIN
De Dolten 11
8447 SB Heerenveen

KLV conferentie

workshop Besluiten in het licht van klimaatverandering

Helaas is de KLV conferentie in juni uitgesteld, en zal een doorstart hebben in december. De workshop die wij hadden voorbereid samen met Netwerk Land en Water zal hier onderdeel van uitmaken.

Zodra wij meer informatie hebben over precieze datum en plaats, geven we dat hier. Hieronder de informatie zoals we die hadden voorbereid voor juni.

In de klimaatvoorspellingen zitten grote onzekerheden. Voor een deel komt dat door gebrek aan systeemkennis. Ook de wereldwijde sociaaleconomische ontwikkelingen en de effectiviteit van gemaakte internationale afspraken zorgt voor onzekerheid. Bijvoorbeeld: wat zijn de effecten als de maatregelen (INDC's)*) worden doorgevoerd die tijdens de klimaattop in Parijs zijn afgesproken?  Er blijven dus grote onzekerheden, maar over één ding is men het eens: er moet veel veranderen willen we de trend keren. Hoewel; soms lijkt ook dat met 'alternative facts' in twijfel te worden getrokken.

Behalve op inter- en nationaal niveau ondernemen ook lokale overheden, steden, bedrijven etc. meer en meer actie. In Parijs hebben meer dan 1.000 stakeholders zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken. Die actie richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de klimaatverandering, maar ook op de aanpassing aan de, voor een deel onvermijdelijke, klimaatveranderingen. Overheden, bedrijven, NGO's en individuen worden bij het ontwikkelen strategieën gehinderd door de onzekerheden in klimaats- en sociaaleconomische scenario's.

Tijdens de workshop belichten een aantal experts en stakeholders, die allemaal een band met Wageningen hebben, de onzekerheden in de gevolgen van klimaatverandering en hoe bedrijven en overheden in hun keuzes en besluiten omgaan met deze onzekerheden. Met hen en alle deelnemers bespreken we de mogelijkheden voor overheden en bedrijven voor het omgaan met onzekerheden; de mogelijkheden voor de deelnemers zelf in hun eigen werk en leefomgeving; wat wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan het omgaan met deze onzekerheden.

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk. Meer informatie over de KLV conferentie op de KLV website.

vorige activiteiten

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities