KLV conferentie

24 juni workshop Besluiten in het licht van klimaatverandering

Als onderdeel van de KLV conferentie organiseren Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water samen een workshop.

In de klimaatvoorspellingen zitten grote onzekerheden. Voor een deel komt dat door gebrek aan systeemkennis. Ook de wereldwijde sociaaleconomische ontwikkelingen en de effectiviteit van gemaakte internationale afspraken zorgt voor onzekerheid. Bijvoorbeeld: wat zijn de effecten als de maatregelen (INDC's)*) worden doorgevoerd die tijdens de klimaattop in Parijs zijn afgesproken?  Er blijven dus grote onzekerheden, maar over één ding is men het eens: er moet veel veranderen willen we de trend keren. Hoewel; soms lijkt ook dat met 'alternative facts' in twijfel te worden getrokken.

Behalve op inter- en nationaal niveau ondernemen ook lokale overheden, steden, bedrijven etc. meer en meer actie. In Parijs hebben meer dan 1.000 stakeholders zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken. Die actie richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de klimaatverandering, maar ook op de aanpassing aan de, voor een deel onvermijdelijke, klimaatveranderingen. Overheden, bedrijven, NGO's en individuen worden bij het ontwikkelen strategieën gehinderd door de onzekerheden in klimaats- en sociaaleconomische scenario's.

Tijdens de workshop belichten een aantal experts en stakeholders, die allemaal een band met Wageningen hebben, de onzekerheden in de gevolgen van klimaatverandering en hoe bedrijven en overheden in hun keuzes en besluiten omgaan met deze onzekerheden. Met hen en alle deelnemers bespreken we de mogelijkheden voor overheden en bedrijven voor het omgaan met onzekerheden; de mogelijkheden voor de deelnemers zelf in hun eigen werk en leefomgeving; wat wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan het omgaan met deze onzekerheden.

Het programma is als volgt:

  • Hoe (on-) zeker is het klimaat ? Albert Klein Tank; Prof. Climate Services @ WUR & Head of R&D Observations and Data Technology @ KNMI
  • Onzekerheid door 'fake news' en de invloed daarvan op de maatschappelijke discussie. Rik Leemans; Prof. Environmental Sciences @ WUR
  • Hoe gaan overheden wereldwijd om met onzekerheden in de klimaatscenario's. William Oliemans; Expert Advisor @ Deltares
  • Strategie van bedrijven voor een onzekere toekomst. Jan Willem Straatsma; manager duurzame melkveehouderij @ FrieslandCampina
  • Hoe beïnvloedt klimaat de migratiestromen. Ingrid Boas; Assistant Prof. @ Environmental Policy Group @ WUR

De discussie zal worden geleid door Wageningen Debating Club.

Meer informatie over de KLV conferentie op de KLV website. Hier kunt u zich ook aanmelden.

recente activiteit Kennisnetwerk Milieu

Zaterdagmiddag 25 maart 2017 - Grote reunie ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu en 50 jaar Aktief Slip

De reunie ligt inmiddels weer achter ons. Ca 185 alumni en 30 studenten kwamen bij elkaar in de Spot in Orion. Terwijl de organisatie nog druk bezig was om alle praktische zaken te regelen, stroomde de Spot vol met alumni uit alle jaren. Deze hoorden eerst 6 praatjes die samen 50 jaar tijdgeest Milieustudie gaven. Helaas was Lenny Putman door ziekte verhinderd. Onverwacht kwam er nog een 7e spreker, Bas Franses, die met jaar van aankomst 1956 de oudste aanwezige was. Na de praatjes is er een goede poging gedaan om iedereen op de foto te krijgen. Daarna excursies, en weer terug in de Spot werd er vooral weer verder gepraat met jaargenoten. Rond 20 uur vertrok iedereen weer naar huis.

Wij kijken terug op een geslaagde reunie.

vorige activiteiten

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities