kennisnetwerk milieu

Kennisnetwerk Milieu (KNM) is de alumnivereniging voor Wageningse milieustudenten en mensen die werkzaam zijn in de milieusector en een band met Wageningen hebben. In 1991 is KNM opgericht als alumnivereniging van de studierichting Milieuhygiëne tijdens de 25 jarige reünie van Aktief Slip, de studievereniging van Milieuhygiëne/ Milieuwetenschappen.

Sinds 1 mei 2011 heet Studie Kring Milieu KennisNetwerk Milieu (KNM). De nieuwe naam is eigentijdser en dekt beter de lading van onze activiteiten. Deze naamsverandering is tegelijk geïntroduceerd met het nieuwe logo en het in de lucht gaan van onze website. Het nieuwe logo staat voor de elementen water, lucht en bodem - de drie pijlers van onze natuurlijke leefomgeving. Tevens geeft het logo het verbindende element aan tussen deze drie milieucompartimenten.

Jaarlijks organiseert het netwerk 2-4 activiteiten zoals excursies en symposia.

Komende activiteiten

UITGESTELD - 27 maart: Film Dark Waters (Engels)